O nama

Svezapivo.hr je registrirana domena tvrtke ION j.d.o.o.

Informacije o trgovačkom društvu

ION j.d.o.o. za trgovinu i usluge
Ivana Belostenca 30
35000 Slavonski Brod

OIB: 92632053607

Bankovni račun
IBAN: HR5923400091110598145 - Privredna banka Zagreb d.d.

Iznos temeljnoga kapitala društva: 10,00 kn / u cijelosti uplaćen u novcu.

Vlasnik/osoba ovlaštena za zastupanje:
Mario Ivanković

Adresa elektroničke pošte:
info@svezapivo.hr

Info telefon:
099/445 99 99 (Mario)
098/980 19 28 (Davor)

Adresa skladišta:
Zagrebačka ulica 41
35000 Slavonski Brod